Nyhedsarkiv for Hornslet Vandværk

Ældre nyheder

Beslutning på ekstraordinær generalforsamling

Torsdag den 24. februar 2022 kl. 19,30 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling. På generalforsamlingen blev det enstemmigt besluttet:

Hornslet Vandværk opretter sammen med Rønde Vandværk selskabet Kaløvig Vand A.m.b.a., som har til opgave at forundersøge og realisere bygningen af nyt vandværk med kildepladser. Når vandværket står færdigt, skal det producere og distribuere alt drikkevand til Hornslet og Rønde Vandværker m.fl. Hornslet og Rønde Vandværker fortsætter som selvstændige selskaber, der distribuerer vandet til forbrugerne inden for deres respektive forsyningsområder.      

På grund af fremmødet må den endelige beslutning træffes på den årlige generalforsamling, som afholdes 22. marts 2022.

Aftale indgået med Sophie-Amaliegård Skov (17. februar 2022)
Hornslet Vandværk og Rønde Vandværk har indgået aftale med Sophie-Amaliegård Skov omkring vilkår og erstatninger for etablering af først en undersøgelsesboring og senere to kildepladser i skoven.

Undersøgelsesboringen skal vise, om den nordlige del af skoven er et godt sted at indvinde rigeligt og rent vand. Hvis det viser sig at være tilfældet, vil Sophie-Amaliegård Skov blive det område, hvorfra grundvand i fremtiden skal indvindes til vandforsyning af Hornslet, Rønde og omkringliggende områder af Syddjurs Kommune.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling (oprettet 5. februar 2022)

Torsdag den 24. februar 2022 kl. 19,30

afholdes ekstraordinær generalforsamling i Hornslet-Hallens mødelokale med følgende dagsorden:

  1. Beslutning om oprettelse af produktionsselskab i forening med Rønde Vandværk
  2. Eventuelt

Tilmelding senest 21.02.22 til kassereren: tlf.nr. 23 44 50 48 eller email: kasserer@hornsletvand.dk

Succesfuldt forsøg med ny metode til desinficering af vandledninger (11. januar 2022)
Hornslet Vandværk har i samarbejde med Grenå-firmaet Food Diagnostics gennemført forsøg med en ny metode til desinficering af vandledninger.
Forsøget viste, at den ny metode er mere effektiv og mere vandbesparende end den desinficeringsmetode, som vandværket hidtil brugt.

Måleraflæsning første uge af januar 2022 (opdateret 11. januar 2022)
Den første uge af januar 2022 kører Hornslet Vandværk rundt i hele forsyningsområdet og aflæser de elektroniske vandure, som findes hos (næsten) alle vores forbrugere.
Aflæsningerne vil danne grundlag for den vandregning, som udsendes i løbet af februar 2022.

Aflæsningen er afsluttet.

Ekstraordinær generalforsamling
Er afholdt torsdag den 17. juni 2021 kl. 19.30 i Hornslet Hallens mødelokale.
På Generalforsamlingen blev det enstemmigt og endeligt besluttet, at Hornslet Vandværk udtræder af Vandsektorloven ved udgangen af 2022.