Tidligere udsendte nyhedsbreve om forureningen af drikkevandet sommeren 2023

Status torsdag d. 17. august 2023 - findes ved at klikke HER

Status fredag d. 11. august 2023 - findes ved at klikke HER

Status onsdag d. 9. august 2023 - findes ved at klikke HER

Status fredag d. 4. august 2023 - findes ved at klikke HER

Status tirsdag d. 1. august 2023 - findes ved at klikke HER

Status torsdag d. 27. juli 2023 - findes ved at klikke HER

Status onsdag d. 26. juli 2023 - findes ved at klikke HER

Status torsdag d. 20. juli 2023 - findes ved at klikke HER

Tilføjelse til status torsdag d. 20. juli 2023 - findes ved at klikke HER

Status onsdag d. 19. juli 2023 - findes ved at klikke HER

Aktuelt

Forurening med bakterier - vandet skal koges (oprettet 17. juli 2023; opdateret 19. juli 2023)

Den 15. juli 2023 indløb analyseresultater for vandprøver udtaget forskellige steder i vores forsyningsområde. Resultaterne fra flere prøver viser indhold af bakterier (coliforme bakterier, enterokok bakterier eller kim 22). Forureningen ser ud til at være spedt fra Hornslet Vandværk ud på forsyningsnettet.

Syddjurs Kommune har derfor i dag, d. 17. juli 2023, sendt vandværket et brev, som påbyder os at anbefale samtlige forbrugere om, at alt vand til drikkevandsformål skal koges.

Kogeanbefaling stillet til rådighed af Syddjurs Kommune findes ved at klikke HER .
Har du spørgsmål eller kommentarer til anbefalingen, så henvend dig til kommunen. Vi er ikke eksperter i den slags.

Vandet skal koges, til nye prøver viser, at forureningen er ophørt. Besked herom vil blive meddelt her på hjemmesiden. Det må påregnes, at der kommer til at gå adskillige dage, måske nogle uger, inden kogeanbefalingen kan ophæves.

Styrelsen for Patientsikkerhed har til en forbruger skrevet følgende:

"Hvis man efterlever kogeanbefalingerne om at koge al vand, der skal bruges til drikkevandsformål, forebygger man eventuel sygdom.

Hvis man oplever symptomer på infektion, såsom almen utilpashed, diarré, ondt i maven, kvalme, opkast, feber og/eller ledsmerter, kan man rette henvendelse til egen læge."

 

In English: Pollution with bacteria - the water must be boiled (announced 17th of July 2023).

The 15th of July 2023 we received results from analyses of water samples taken at various locations within our area. The results show a small but unacceptable content of bacteria (coliform, enterococcus). The pollution seems to be spread from the water work to the distribution network.

Today, Syddjurs Municipality has therefore ordered us to recommend all consumers that they boil all drinking water.

A boiling recommendation provided by Syddjurs Municipality can be found by clicking HERE .
If you have questions or comments to the recommendations, please contact Syddjurs Municipality. We are not experts on this matter.

The water must be boiled until new samples show that the pollution has been eliminated. This will be announced on this homepage. It must be expected that it will take several days, or some weeks, before the boiling recommendation can be nullified.