Priser

De priser, som vandværket tager for vand og for tilsutning til vandforsyningen, er fastsat i takstbladet, som vedtages af bestyrelsen og godkendes af Syddjurs Kommune.

Vandværkets pris for vand udgør kun en mindre del af det, som forbrugeren samlet set betaler for brug af vand. Afgifter til Staten og afgifter til Syddjurs Spildevand er tilsammen ca. 10 gange større end Vandværkets pris. Det er der vist et eksempel på HER

Det kan derfor betale sig at spare vand. Du finder eksempler på spareråd HER

Takstblad

Takstbladet fastsætter prisen for vand, for tilslutning til vandforsyningen m.m.
Du kan hente det aktuelle takstblad ved at klikke nedenfor.

Takstblad for 2024 kan downloades som PDF-fil HER

 

Tidligere års takstblade:
Takstblad for 2020 kan downloades som PDF-fil HER
Takstblad for 2021 kan downloades som PDF-fil HER
Takstblad for 2022 kan downloades som PDF-fil HER
Takstblad for 2023 kan downloades som PDF-fil HER

Kommentarer til takstbladet for 2024:
Ved sammenligning med takstbladet for 2023 bemærkes følgende mht. takstbladet for 2022.

Det årlige faste bidrag hæves fra 650 til 700 kr. per boligenhed (ekskl. moms).

Det variable bidrag hæves fra 6,50 til 7,00 kr/m3 (ekskl. moms).

Den årlige målerafgift for lille måler hæves fra 135 til 150 kr. per måler (ekskl. moms).

Forsynings- og stikledningsbirag er hævet yderligere med indeksreguleringen.

Hovedanlægsbidraget er hævet fra 2.575 til kr. (ekskl. moms) efter genberegning af værdien af hovedanlægget.