Priser

De priser, som vandværket tager for vand og for tilsutning til vandforsyningen, er fastsat i takstbladet, som vedtages af bestyrelsen og godkendes af Syddjurs Kommune.

Vandværkets pris for vand udgør kun en mindre del af det, som forbrugeren samlet set betaler for brug af vand. Afgifter til Staten og afgifter til Syddjurs Spildevand er tilsammen ca. 10 gange større end Vandværkets pris. Det er der vist et eksempel på HER

Det kan derfor betale sig at spare vand. Du finder eksempler på spareråd HER

Takstblad

Takstbladet fastsætter prisen for vand, for tilslutning til vandforsyningen m.m.
Du kan hente det aktuelle takstblad ved at klikke nedenfor.

Takstblad for 2022 kan downloades som PDF-fil HER

 

Tidligere års takstblade:
Takstblad for 2020 kan downloades som PDF-fil HER
Takstblad for 2021 kan downloades som PDF-fil HER

Kommentarer til takstbladet for 2022:
Ved sammenligning med takstbladet for 2021 bemærkes følgende mht. takstbladet for 2022.

Det årlige faste bidrag stiger fra 500 kr. til 650 kr. per boligenhed (ekskl. moms).

Det variable bidrag fastholdes på 6,25 kr/m3 (ekskl. moms).

Den årlige målerafgift for lille måler fastholdes på 135 kr. per måler (ekskl. moms).

Forsynings- og stikledningsbirag blev hævet ekstraordinært i efteråret 2021 på grund af kraftige prisstigninger på materialer og arbejder udført af entreprenører, smede o.lign. Bidragene for 2022 er kun hævet yderligere med indeksreguleringen.

Rykkergebyrer er hævet med 50 kr.