Vandkvalitet

Kravene til drikkevandets kvalitet er fastsat i Drikkevandsbekendtgørelsen. Bekendtgørelsen fastsætter også omfanget af vandprøver og analyser.

Hornslet Vandværk benytter et professionelt analyselaboratorium til at udtage og analysere vandprøver fra alle boringer, på vandværkerne, på ledningsnettene og hos forbrugerne.

Vandanalyser

Hornslet Vandværk har tre vandværker:

Hornslet Vandværk forsyner Hornslet-området bortset fra boligområdet af Tendrup.

Tendrup Vandværk forsyner boligområdet af Tendrup. Hvis der mandgler vand til boligområdet, så åbnes der dog automatisk op for forsyning fra Hornslet Vandværk.

Karlby Vandværk forsyner Karlby- og Skørring- området. Vandet fra Karlby Vandværks blev senest i 2020 målt til at indeholde spor (0,044 mikro-gram/l) af desphenyl-chloridazon, hvilket er under grænseværdien på 0,1 mikro-gram/l. (Desphenyl-chloridazon er et nedbrydningsprodukt af sprøjtemidlet chloridazon.) Der vil derfor blive etableret en vandledning fra Hornslet Vandværk til forsyning af Karlby og Skørring, hvorefter Karlby Vandværk og dens boring vil blive nedlagt.

De tre vandværkers forsyningsområder finder du HER

Nedenfor findes link, der giver adgang til alle analyseresultater for alle tre vandværker med tilhørende forsyningsområde.

Hornslet Vandværks forsyningsområde

Vandanalyser fra vandværket finder du HER

Vandanalyser fra ledningsnettet finder du HER

Vandanalyser fra forbrugers taphane finder du HER

Tendrup Vandværks forsyningsområde

Vandanalyser fra vandværket finder du HER

Vandanalyser fra ledningsnettet finder du HER

Vandanalyser fra forbrugers taphane finder du HER

Karlby Vandværks forsyningsområde

Vandanalyser fra vandværket finder du HER

Vandanalyser fra ledningsnettet finder du HER

Vandanalyser fra forbrugers taphane finder du HER

Hårdhed

Vandets hårdhed i Hornslet Vandværks forsyningsområder
Vandet i Hornslet, Tendrup og Karlby pumpes op fra kalklag 30-40 m under jordoverfladen. Den totale hårdhed svinger alle tre steder mellem 11 og 14 grader dH. Dvs. hårdhedsgraden ligger på grænsen mellem "middel-hårdt" og "temmelig hårdt" vand.

Sædvanligvis vil et vandværk først bygge anlæg til blødgøring/kalkfjernelse, hvis vandet er "hårdt" eller "meget hårdt" (dvs. ved hårdhedsgrader på 20 eller højere).

I Hornslet Vandværks tilfælde vil man derfor næppe kunne opnå betydelige "gevinster" ved på vandværket at tilføje et anlæg til blødgøring/kalkfjernelse.

Vandets hårdhed generelt
Vand betegnes som blødt eller hårdt afhængig af hårhedsgraden.

Hårdt vand er mindre egnet til vask og rengøring, fordi vandets indhold af calcium og magnesium nedsætter sæbes og andre rengøringsmidlers vaskeevne. Jo lavere hårdhedsgraden er, jo mindre sæbe eller rengøringsmiddel skal der bruges.

Det er vigtigt at kende vandets hårdhedsgrad for at kunne dosere sæbe eller rengøringsmiddel korrekt. Derfor angives den korrekte dosering på for eksempel vaskepulverpakker i forhold til vandets hårdhedsgrad.

"Doser rigtigt"
Når du vasker, skal du dosere vaskepulver efter vandets hårdhedsgrad. Derved bruger du mindst muligt vaskepulver, og det gavner vandmiljøet

Opvaskemaskinen
Du har også brug for at kende vandets hårdhedsgrad, hvis du får en ny opvaskemaskine. Den nye maskine skal indstilles efter vandets hårdhed, så mængden af salt og afspændingsmiddel doseres korrekt.

Skala over vandets hårdhed

Meget blødt0 - 4 dH
Blødt4 - 8 dH
Middelhårdt8 - 12 dH
Temmelig hårdt12 - 18 dH
Hårdt18 - 30 dH
Meget hårdt> 30 dH

Vandets hårdhed på andre vandværker

Aarhus Vand
14-17 dH
Studstrup Vand
8-18 dH
Følle Vandværk
14 dH
Søby Vandværk
15 dH
Løgten-Skødstrup
14-18 dH
Rønde Vandværk
12 dH
Hornslet Vandværk
11-14 dH

Rustfarvet vand

Ved ledningsbrud og reparationsarbejder på vandledninger kan der forekomme brunfarvning af vandet (rødbrun/rustfarvet).

Problemet er forbigående og afhjælpes ved at lade den kolde hane løbe, indtil vandet igen er klart.

Er vasketøjet blevet plettet af rustfarvet vand, bør du søge råd til fjernelse af pletterne andetsteds.

Årets vand

Før i tiden annoncerede Hornslet Vandværk i Lokalavisen om drikkevandets kvalitet i Hornslet. Nedenfor kan du se de gamle annoncer.

I dag henviser vi i stedet til siden den adgang til vores vandanalyser, som du finder ovenfor på denne side.