Om Hornslet Vandværk

Vandværket

Hornslet Vandværk blev stiftet som et forbrugerejet interessentskab i 1928, men overgik 1. januar 2011 til at være et forbrugerejet andelsselskab (A.m.b.a).

Vandværkets hovedformål er at levere godt og billigt drikkevand til forbrugerne.

Værket forsyner Hornslet, Karlby, Skørring og omgivende landområder. Antallet af ejendomme, lejligheder og virksomheder, der forsynes, er godt og vel 3100, som årligt forsynes med 300.000 kubikmeter vand. Hornslet Vandværk er dermed det næststørste vandværk i Syddjurs kommune.

Vandværket har ansat en vandværkspasser, som varetager den daglige drift, planlægning af ud- og ombygninger m.m. Vandværkspasseren arbejder tæt sammen med forretningsudvalget.

Anlægsarbejder, bogholderi og revision udføres af eksterne samarbejdspartnere.

Vandværket er under døgnovervågning.

Forsyningsområdet

Hornslet Vandværk har tre vandværker - Hornslet, Tendrup og Karlby. Du ser de tre vandværkers placering og deres forsyningsområder på figuren til højre.

Tendrup Vandværk ligger på Sortevej og forsyner i dag kun boligområdet i Tendrup.

Resten af Hornslet-området får vand fra Hornslet Vandværk, som er beliggende mellem Ellekærparken og Tendrup Møllevej.

Karlby- og Skørring- området får vand også vand fra Hornslet Vandværk. Vandtrykket øges gennem en pumpestation placeret ved Karlby.

En PDF-fil af forsyningsområde-kortet kan downloades HER

Vandforbrug

Her ser du hvor meget vand der i gennem de seneste næsten halvtreds år er pumpet ud fra Hornslet Vandværk til forbrugerne.

Bemærk hvordan indførelse af vandmålere fik vandforbruget til at falde i løbert af 1970'erne.

Det faldt igen da stat og kommune i 1980'erne og 1990'erne pålagde afgifter på vandforbrug og spildevandsafledning. Spildevandsafgiften opkræves i dag af Syddjurs Spildevand. Vandafgiften opkræves af vandværket på vegne af staten.

Stigningerne i vandværkets udpumpning er sket i de perioder, hvor byen er vokset eller hvor der er sket sammenlægning med Tendrup Vandværk.

Besøg vandværket

Det er muligt for grupper af interesserede at aflægge et besøg på Hornslet Vandværk.

For arrangement af besøg skal du kontakte:
”Vandværkspasser” Kåre Vernersen
Tlf. 2097 7375 (kun hverdage i dagtimerne)
E-mail: vvp@hornsletvand.dk

Hornslet Vandværk er en del af "vandiskole.dk", hvor vi deltager i et projekt for skoleelever om vandets vej fra vandværket og ud til skolens vandhaner.

Se mere her:  

Bestyrelsen

Formand:
Steen Christensen
Skovvej 17, Hornslet
Tlf. 6137 7375
E-mail: formand@hornsletvand.dk

Næstformand:
Lars Hjortshøj Jacobsen
Toftevej 30, Hornslet
Mobil 3032 5125

Kasserer:
Martin Lyngby Larsen
Nørreled 26, Karlby
Mobil 5059 2717
E-mail: kasserer@hornsletvand.dk

Sekretær:
Søren Ø. Jensen
Nørreled 4, Karlby
Mobil 2121 2022
E-mail: info@hornsletvand.dk

 

Bestyrelsesmedlemmer:
Christian Rohde Nielsen
Fuglevænget 63, Hornslet
Mobil 6091 1069

Jens Dyrberg Nielsen
Søbakken 12, Hornslet
Mobil 6011 1222

Søren Duch-Hennings
Humlevej 28, Hornslet
Mobil 3026 1230

 

Referat fra bestyrelsesmøder findes HER

Billeder fra Hornslet Vandværk

Fotografierne fra Hornslet Vandværk taget i december 2011.