Om Hornslet Vandværk

Vandværket

Hornslet Vandværk blev stiftet som et forbrugerejet interessentskab i 1928, men overgik 1. januar 2011 til at være et forbrugerejet andelsselskab (A.m.b.a).

Vandværkets hovedformål er at levere godt og billigt drikkevand til forbrugerne.

Værket forsyner Hornslet, Karlby, Skørring og omgivende landområder. Antallet af ejendomme, lejligheder og virksomheder, der forsynes, er godt og vel 3100, som årligt forsynes med 300.000 kubikmeter vand. Hornslet Vandværk er dermed det næststørste vandværk i Syddjurs kommune.

Vandværket har ansat en vandværkspasser, som varetager den daglige drift, planlægning af ud- og ombygninger m.m. Vandværkspasseren arbejder tæt sammen med forretningsudvalget.

Anlægsarbejder, bogholderi og revision udføres af eksterne samarbejdspartnere.

Vandværket er under døgnovervågning.

Forsyningsområdet

Hornslet Vandværk har tre vandværker - Hornslet, Tendrup og Karlby. Du ser de tre vandværkers placering og deres forsyningsområder på figuren til højre.

Tendrup Vandværk ligger på Sortevej og forsyner i dag kun boligområdet i Tendrup.

Resten af Hornslet-området får vand fra Hornslet Vandværk, som er beliggende mellem Ellekærparken og Tendrup Møllevej.

Karlby- og Skørring- området får vand fra Karlby Vandværk, som er beliggende ved Karlby.

En PDF-fil af forsyningsområde-kortet kan downloades HER

Vandforbrug

Her ser du hvor meget vand der i gennem de seneste næsten halvtreds år er pumpet ud fra Hornslet Vandværk til forbrugerne.

Bemærk hvordan indførelse af vandmålere fik vandforbruget til at falde i løbert af 1970'erne.

Det faldt igen da stat og kommune i 1980'erne og 1990'erne pålagde afgifter på vandforbrug og spildevandsafledning. Spildevandsafgiften opkræves i dag af Syddjurs Spildevand. Vandafgiften opkræves af vandværket på vegne af staten.

Stigningerne i vandværkets udpumpning er sket i de perioder, hvor byen er vokset eller hvor der er sket sammenlægning med Tendrup Vandværk.

Besøg vandværket

Det er muligt for grupper af interesserede at aflægge et besøg på Hornslet Vandværk.

For arrangement af besøg skal du kontakte:
”Vandværkspasser” Kåre Vernersen
Tlf. 2097 7375 (kun hverdage i dagtimerne)
E-mail: vvp@hornsletvand.dk

Hornslet Vandværk er en del af "vandiskole.dk", hvor vi deltager i et projekt for skoleelever om vandets vej fra vandværket og ud til skolens vandhaner.

Se mere her:  

Bestyrelsen

Formand:
Steen Christensen
Skovvej 17, Hornslet
Tlf. 6137 7375
E-mail: formand@hornsletvand.dk

Næstformand:
Kurt Jensen
Fuglevænget 15, Hornslet
Mobil 2324 4507

Kasserer:
Martin Lyngby Larsen
Nørreled 26, Karlby
Mobil 5059 2717
E-mail: kasserer@hornsletvand.dk

Sekretær:
Søren Ø. Jensen
Nørreled 4, Karlby
Mobil 2121 2022
E-mail: info@hornsletvand.dk

 

Bestyrelsesmedlemmer:
Lars Hjortshøj Jacobsen

Toftevej 30, Hornslet
Mobil 3032 5125

Tom B. Rasmussen
Kløvevej 7, Skørring
Mobil 2513 5188

Thomas M. Nielsen
Eskerodvej 14, Hornslet
Mobil 4091 4413

 

 

Referat fra bestyrelsesmøder findes HER

Billeder fra Hornslet Vandværk

Fotografierne fra Hornslet Vandværk taget i december 2011.

Nyhedsarkiv

Måleraflæsning første uge af januar 2022 (opdateret 11. januar 2022)
Den første uge af januar 2022 kører Hornslet Vandværk rundt i hele forsyningsområdet og aflæser de elektroniske vandure, som findes hos (næsten) alle vores forbrugere.
Aflæsningerne vil danne grundlag for den vandregning, som udsendes i løbet af februar 2022.

Aflæsningen er afsluttet.

Ekstraordinær generalforsamling
Er afholdt torsdag den 17. juni 2021 kl. 19.30 i Hornslet Hallens mødelokale.
På Generalforsamlingen blev det enstemmigt og endeligt besluttet, at Hornslet Vandværk udtræder af Vandsektorloven ved udgangen af 2022.

Karlby og Skørring er nu medlem af Hornslet Vandværk.
Fra 1. januar 2021 er Karlby og Skørring Vandværker sammenlagt med Hornslet Vandværk.
Det betyder, at de tidligere medlemmer af Karlby og Skørring Vandværker nu er medlemmer af Hornslet Vandværk på lige fod med alle hidtidige medlemmer.
Alle takster og regler er de samme for samtlige medlemmer af Hornslet Vandværk, nye såvel som gamle. Indenfor 1-2 år vil der blive lagt en ny forsyningsledning til Karlby og vandværket i Karlby vil blive nedlagt.
Herefter vil alle medlemmer blive forsynet med vand fra vandværket i Hornslet.

Takstblad for 2021
Bestyrelsen har godkendt takstbladet for 2021. Du finder takstbladet samt en kommentar HER