Velkommen til Hornslet Vandværks hjemmeside.

Klik ovenfor for flere fotos.

Ekstraordinær generalforamling afholdes torsdag den 17. juni 2021 kl. 19.30 i Hornslet Hallens mødelokale.

I henhold til vedtægternes § 8 indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, da bestyrelsen har stillet forslag om at udtræde af Vandsektorlovens økonomiske regulering og skattepligt jf. den udsendte redegørelse i januar, og som blev vedtaget på den ordinære generalforsamling 1. juni 2021.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Afstemning om udtræden af Vandsektorlov.
  3. Eventuelt.

Tilmedling til kassereren senest 14. juni 2021 på tlf. 23 44 50 48 eller e-mail til kasserer@hornsletvand.dk.

 

Karlby og Skørring er nu medlem af Hornslet Vandværk.

Fra 1. januar 2021 er Karlby og Skørring Vandværker sammenlagt med Hornslet Vandværk. Det betyder, at de tidligere medlemmer af Karlby og Skørring Vandværker nu er medlemmer af Hornslet Vandværk på lige fod med alle hidtidige medlemmer. Alle takster og regler er de samme for samtlige medlemmer af Hornslet Vandværk, nye såvel som gamle.

Indenfor 1-2 år vil der blive lagt en ny forsyningsledning til Karlby og vandværket i Karlby vil blive nedlagt. Herefter vil alle medlemmer blive forsynet med vand fra vandværket i Hornslet.

Takstblad for 2021

Bestyrelsen har godkendt takstbladet for 2021. Du finder takstbladet samt en kommentar hertil ved at klikke her.

 

Besøg på vandværket

Det er muligt for grupper af interesserde at aflægge et besøg på Hornslet Vandværk. Du kan få et indtryk af en lokal skoleklasses besøg på værket ved at klikke her.

For at få arrangeret et besøg kan du kontakte en fra bestyrelsen. Se fx under Kontakt.

INFO:

Vagttelefon, vandværkspasser (i dagtimer på hverdage):

Tlf. 20 97 73 75

Driftstatus:

Driften er normal.

Her graver vi . . .

Der foregår ingen væsentlige grave- og ledningsarbejder for tiden.

Kundeservice og regninger:

Djurs Vand
Mandag - fredag
kl. 9.00 - 12.00
Tlf. 87 52 72 00

Fax. 87 52 72 09

SMS service klik her.

Hvis du har hemmeligt telefonnummer eller ikke står i nogen telefonbog, så kan vi ikke sende dig sms med mindre du selv tilmelder dig servicen via linket ovenfor.

Du kan også benytte linket til at framelde et mobilnummer (fx dine børns).

Fotografier:

Vores hjemmeside er forsynet med en række fotografier fra Hornslet Vandværk taget i december 2011.

Hosstående foto viser bækken, som er værkets nærmeste nabo, men som IKKE forsyner os med drikkevand. Vores boringer henter drikkevandet i en dybde af ca. 40 meter. Her er det godt beskyttet af et mellemliggende lag af ler.

Se flere fotos her.