Velkommen til Hornslet Vandværks hjemmeside.

Klik ovenfor for flere fotos.

Ordinær generalforsamling 2019

HORNSLET VANDVÆRK A.m.b.a.

afholder ordinær generalforsamling

tirsdag den 26. marts 2019 kl. 19.30

i Hornslet-Hallens klublokaler med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport for 2018 samt budget 2019 til godkendelse
  4. Orientering om takster for 2019
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er: Steen Christensen, Peter Damborg, Klaus Hansen og Kurt Jensen
  7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilstilles formanden Steen Christensen, Skovvej 17, 8543 Hornslet eller email: formand@hornsletvand.dk senest 8 dage før generalforsamlingen.

Årsrapport kan rekvireres hos kasserer Ole Andreasen, Tjørnevej 6, 8543 Hornslet – tlf 23445048.

Efter generalforsamlingen serveres et let traktement, hvorfor tilmelding er nødvendig senest 22. marts 2019 til kassereren på tlf. 23445048 eller email: kasserer@hornsletvand.dk

Vandværkets vedtægter finder du her.

 

Takstblad for 2019

Bestyrelsen har godkendt takstbladet for 2019. Du finder takstbladet samt en kommentar hertil ved at klikke her.

 

Besøg på vandværket

Det er muligt for grupper af interesserde at aflægge et besøg på Hornslet Vandværk. Du kan få et indtryk af en lokal skoleklasses besøg på værket ved at klikke her.

For at få arrangeret et besøg kan du kontakte en fra bestyrelsen. Se fx under Kontakt.

INFO:

Vagttelefon, vandværkspasser (i dagtimer på hverdage):

Tlf. 20 97 73 75

Driftstatus:

Driften er normal.

Her graver vi . . .

I øjeblikket er viikke i gang med at lægge ny forsyningsledning langs den nye forlængelse af Ågårdvej (mellem Hornbjergvej og Amaliegårdsvej).

Kundeservice og regninger:

Djurs Vand
Mandag - fredag
kl. 9.00 - 12.00
Tlf. 87 52 72 00

Fax. 87 52 72 09

SMS service klik her.

Hvis du har hemmeligt telefonnummer eller ikke står i nogen telefonbog, så kan vi ikke sende dig sms med mindre du selv tilmelder dig servicen via linket ovenfor.

Du kan også benytte linket til at framelde et mobilnummer (fx dine børns).

Fotografier:

Vores hjemmeside er forsynet med en række fotografier fra Hornslet Vandværk taget i december 2011.

Hosstående foto viser bækken, som er værkets nærmeste nabo, men som IKKE forsyner os med drikkevand. Vores boringer henter drikkevandet i en dybde af ca. 40 meter. Her er det godt beskyttet af et mellemliggende lag af ler.

Se flere fotos her.