Velkommen til Hornslet Vandværks hjemmeside.

Klik ovenfor for flere fotos.

Hornslet og Tendrup vandværker har lagt sig sammen

I Hornslet området har der siden 1951 været to vandværker, et i Hornslet og et i Tendrup. Ved etableringen af vandværkerne var der tale om to små byer, som for nogle årtier siden voksede sammen til det man i dag under et kalder Hornslet. De to vandværker har i mange år arbejdet sammen. Ledningsnettet i de to bydele er for eksempel forbundne, så Tendrup kan forsynes med vand fra Hornslet, når der opstår behov herfor.

Med årene er kravene til vandværker i Danmark gradvist blevet øget, og Hornslet by vokser hurtigt med nye boligkvarterer. Der kræves derfor et stadig større arbejde af de frivillige, som indtil i dag har påtaget sig ansvaret for at udbygge og drive Hornslet og Tendrup vandværker.

De to vandværkers bestyrelser har derfor i gennem et par år snakket sammen om at øge samarbejdet. I dette forløb er det blevet klarlagt, at bortset fra størrelse, så ligner de to vandværker hinanden, både hvad angår økonomi og tekniske anlæg. Det ville derfor både give mere mening og være enklere at lægge vandværkerne sammen end at lave et juridisk og administrativt formaliseret samarbejde. Sammenlægningen kunne ske uden det ville koste forbrugerne penge og uden at vandprisen måtte øges. Det blev derfor ved årsskiftet besluttet at lægge Tendrup Vandværk sammen med Hornslet Vandværk. 

Byen har fortsat to vandværksanlæg men nu med en fælles bestyrelse, og alle beboere i Hornslet og Tendrup har siden årsskiftet været andelshavere i det, der frem over under et kaldes for Hornslet Vandværk. Det nye større Hornslet Vandværk vil være godt rustet til at varetage vandforsyningen af Hornslet og Tendrup i årene fremover og er allerede i gang med at realisere planer for fremtidens drift og udbygning af vandværket.

Besøg på vandværket

Det er muligt for grupper af interesserde at aflægge et besøg på Hornslet Vandværk. Du kan få et indtryk af en lokal skoleklasses besøg på værket ved at klikke her.

For at få arrangeret et besøg kan du kontakte en fra bestyrelsen. Se fx under Kontakt.

INFO:

Vagttelefon, vandværkspasser (i dagtimer på hverdage):

Tlf. 20 97 73 75

Driftstatus:

Driften er normal.

Her graver vi . . .

De gamle vandledninger er under udskiftning på Løgtenvej, Rosenholmvej, Brovej, Brogårdsvej og Rodskovvej. Det sker i samarbejde med Syddjurs Spildevand, som lægger ny kloakledninger.

Kundeservice og regninger:

Djurs Vand
Mandag - fredag
kl. 9.00 - 12.00
Tlf. 87 52 72 00

Fax. 87 52 72 09

SMS service klik her.

Hvis du har hemmeligt telefonnummer eller ikke står i nogen telefonbog, så kan vi ikke sende dig sms med mindre du selv tilmelder dig servicen via linket ovenfor.

Du kan også benytte linket til at framelde et mobilnummer (fx dine børns).

Fotografier:

Vores hjemmeside er forsynet med en række fotografier fra Hornslet Vandværk taget i december 2011.

Hosstående foto viser bækken, som er værkets nærmeste nabo, men som IKKE forsyner os med drikkevand. Vores boringer henter drikkevandet i en dybde af ca. 40 meter. Her er det godt beskyttet af et mellemliggende lag af ler.

Se flere fotos her.