Velkommen til Hornslet Vandværks hjemmeside.

Klik ovenfor for flere fotos.

Ordinær generalforsamling blev afholdt tirsdag den 18. august 2020.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent.

2) Bestyrelsens beretning.

3) Fremlæggelse af den reviderede årsrapport 2019 samt budget for 2020 til godkendelse.

4) Orientering om takster for 2020.

5) Orientering og beslutning om Fremtidens Vandforsyning i Hornslet.

6) Behandling af indkomne forslag.

7) Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er: Søren Kynde, Kurt Laursen og Ole Andreasen.

8) Valg af suppleanter til bestyrelsen.

9) Valg af revisor.

10) Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilstilles formanden Steen Christensen, Skovvej 17, 8543 Hornslet eller email: formand@hornsletvand.dk senest 8 dage før generalforsamlingen.

Årsrapport kan rekvireres hos kasserer Ole Andreasen, Tjørnevej 6, 8543 Hornslet – tlf 23 44 50 48.

Efter generalforsamlingen serveres et let traktement.

Tilmelding er nødvendig af hensyn til covid-19 og bespisning senest 14. august 2020 til kassereren på tlf. 23 44 50 48 eller email: kasserer@hornsletvand.dk

Takstblad for 2020

Bestyrelsen har godkendt takstbladet for 2020. Du finder takstbladet samt en kommentar hertil ved at klikke her.

 

Besøg på vandværket

Det er muligt for grupper af interesserde at aflægge et besøg på Hornslet Vandværk. Du kan få et indtryk af en lokal skoleklasses besøg på værket ved at klikke her.

For at få arrangeret et besøg kan du kontakte en fra bestyrelsen. Se fx under Kontakt.

INFO:

Vagttelefon, vandværkspasser (i dagtimer på hverdage):

Tlf. 20 97 73 75

Driftstatus:

Driften er normal.

Her graver vi . . .

Der foregår ledningsarbejde på Vibevej, hvilket kan give forstyrrelser og måske misfarvet (men ikke sundhedsskadeligt). Arbejdet udføres af entreprenørfirmaet VAM.

Kundeservice og regninger:

Djurs Vand
Mandag - fredag
kl. 9.00 - 12.00
Tlf. 87 52 72 00

Fax. 87 52 72 09

SMS service klik her.

Hvis du har hemmeligt telefonnummer eller ikke står i nogen telefonbog, så kan vi ikke sende dig sms med mindre du selv tilmelder dig servicen via linket ovenfor.

Du kan også benytte linket til at framelde et mobilnummer (fx dine børns).

Fotografier:

Vores hjemmeside er forsynet med en række fotografier fra Hornslet Vandværk taget i december 2011.

Hosstående foto viser bækken, som er værkets nærmeste nabo, men som IKKE forsyner os med drikkevand. Vores boringer henter drikkevandet i en dybde af ca. 40 meter. Her er det godt beskyttet af et mellemliggende lag af ler.

Se flere fotos her.