I forbindelse med byggeri

Følgende gælder i forbindelse med byggeri, som omfatter tilslutning til Hornslet Vandværks ledningsnet:
 
  1. Byggevand kan leveres til grunden ved betaling efter målt forbrug (se vores takstblad), idet vandværket installerer målerbrønd og måler. Ved ejendomme med flere boligenheder vil målerbrønd og måler kun være installeret midliertidigt, og der skal derfor betales for opsætning og nedtagning efter kostpris. Under hele byggeriet SKAL der være monteret kontraventil på byggevandet.

  2. Alle nye vandledninger i jorden, også på privat grund, skal svejses sammen. Jordledningen SKAL svejses sammen med stophanen, og der må ikke forekomme andet end svejste samlinger mellem stophanen og installationen i huset. Arbejdet skal udføres af firma eller smed med gyldigt svejsecertifikat og VVS autorisation, som begge skal dokumenteres på vandværkets forlangende. Alle ledninger SKAL efter endt arbejde synes af vandværket, inden de dækkes til.
     
  3. Vandur udleveres af vandværket og er vandværkets ejendom. Vanduret skal installeres i overensstemmelse med bygningsreglementet. Det betyder blandt andet, at:
    • Der SKAL være monteret kontraventil på den færdige installation som anvist af vandværket, og kontraventilen skal være kontrollerbar.
    • Der skal være monteret kuglehaner omkring vanduret, så det let kan udskiftes.