Adgang til alle vandanalyser

Hornslet har to vandværker. Tendrup Vandværk ligger på Sortevej og forsyner i dag kun Tendrups boligområdet af Tendrup. Resten af forsyningsområdet får vand fra Hornslet Vandværk, som er beliggende mellem Ellkærparken og Rendrup Møllevej.

Der analyseres vandprøver fra begge vandværkers boringer, af vandværkernes rensede vand, og af vandprøver tager på deres ledningsnettet (ude hos forbrugerne). Det der først og fremmest er interessant for forbrugerne, er vandkvaliteten i prøver taget på ledningsnettet eller efter rensning på vandværket.

Du finder alle analyseresultater for de to vandværker og deres boringer og ledningsnet nedenfor.

Hornslet Vandværk

Alle analyseresultater for prøver taget på Hornslet Vandværks ledningsnet finder du ved at klikke her.

På ovennævnte sted findes også  analyseresultater af vand behandlet på vandværket og af vand fra vandværkets fire boringer.

Du vil finde, at vandkvaliteten er god og generelt på alle parametre overholder Drikkevandsbekendtgørelsens krav (grænseværdier). Det er dog forekommet i 2018 og 2019, at der har været et forhøjet indhold af ammonium på vandværket men ikke ved forbrugers taphane. Dette udgør ikke noget sundhedsmæssigt problem!

Vandanalyser fra boringerne viser, at det oppumpede grundvand er gammelt, af god kvalitet og godt beskyttet mod forurening. Der er INGEN tegn på forurening med hverken nitrat, sprøjtemidler eller andre miljøfremmede stoffer.

Tendrup Vandværk

Alle analyseresultater for prøver taget på Tendrup Vandværks ledningsnet finder du ved at klikke her.

På ovennævnte sted findes også  analyseresultater af vand behandlet på vandværket og af vand fra vandværkets boringer.

Du vil finde, at vandkvaliteten er god og generelt på alle parametre overholder Drikkevandsbekendtgørelsens krav (grænseværdier). Det er dog forekomme, at der har været et forhøjet indhold af ammonium på vandværket men ikke ved forbrugers taphane. Dette udgør ikke noget sundhedsmæssigt problem!

Vandanalyser fra boringerne viser, at det oppumpede grundvand er gammelt, af god kvalitet og godt beskyttet mod forurening. Der er INGEN tegn på forurening med hverken nitrat, sprøjtemidler eller andre miljøfremmede stoffer.