I forbindelse med byggeri

Følgende gælder i forbindelse med byggeri, som omfatter tilslutning til Hornslet Vandværks ledningsnet:
 1. Byggevand kan leveres til grunden ved betaling af fast bidrag (se vores takstblad). Under hele byggeriet SKAL der være monteret kontraventil på byggevandet.

 2. Alle vandledninger i jorden skal synes af vandværket, inden de dækkes til.
 3. Jordledningen SKAL svejses sammen med stophanen og der må ikke forekomme samlinger mellem stophanen og installationen i huset.
  • Hvis man selv står for svejsningen, skal der foreligge et gyldigt certifikat ved endt arbejde.
  • Vandværket kan evt. være behjælpelig med svejsningen.
 4. Vandur udleveres af vandværket ved syn af installationen. Vanduret skal installeres i overensstemmelse med bygningsreglementet. Det betyder blandt andet, at:
  • Der SKAL være monteret kontraventil på den færdige installation som anvist af vandværket, og kontraventilen skal være kontrollerbar.
  • Der skal være monteret kuglehaner omkring vanduret, så det let kan udskiftes.