Takstblad

Takstbladet fastsætter prisen for vand, for tilslutning til vandforsyningen m.m.
 
Du kan hente det aktuelle takstblad ved at klikke nedenfor.

Kommentarer til takstbladet for 2019

Ved sammenligning med takstbladet for 2018 bemærkes følgende mht. takstbladet for 2019.

Det faste bidrag vil fortsat være 300 kr. per boligenhed.

Det variable bidrag vil stige fra 3,00 kr/m3 til 5,25 kr/m3. Stigningen skyldes, at vi i 2019 får brug for at gøre en dyr investering i et nyt ledningsanlæg langs den nyanlagte vej fra Amaliegårdsvej til Hornbjergvej. Ledningen skal i første omgang forsyne industriområdet ved Hornbjergvej, men senere vil den også skulle forsyne det nye boligområde, som forventes omkring den nye vej.  Det skal i øvrigt bemærkes, at det variable bidrag i de forgående år har svinget mellem 3,00 kr/m3 og 4,50 kr/m3.

Der indføres fra 2019 som noget nyt en afgift for leje af vandmåler på 100 kr/år for en almindelig husstandsmåler. Det vil netop dække den udgift vandværket har i forbindelse med jævnlig kontrol og udskiftning af byens vandmålere. Denne kontrol og udskiftning er vi pålagt jævnfør lovgivningen.

Stikledningsbidraget, som kun vedrører nye byggerier, stiger med mere end pristalsudviklingen. Stigningen skyldes, at vi fremover vil udføre stikledningerne på en teknisk set mere sikker men også dyrere måde.

Øvrige bidrag eller gebyrer er enten uforandrede eller stiger jf. pristalsudviklingen.