Takstblad

Takstbladet fastsætter prisen for vand, for tilslutning til vandforsyningen m.m.
 
Du kan hente det aktuelle takstblad ved at klikke nedenfor.

Kommentarer til takstbladet for 2021

Ved sammenligning med takstbladet for 2020 bemærkes følgende mht. takstbladet for 2021.

Det årlige faste bidrag stiger fra 350 kr. til 500 kr. per boligenhed (ekskl. moms).

Det variable bidrag vil stige fra 6,00 kr/m3 til 6,25 kr/m3 (ekskl. moms).

Den årlige målerafgift stiger fra 100 kr. til 135 kr. per måler (ekskl. moms).

Stigningerne skyldes primært, at fra og med 2021 kan en betydelig del af driftsomkostningerne ikke længere dækkes ved tæring på tidligere års opsparing/overdækning.

Øvrige bidrag eller gebyrer er enten uforandrede eller stiger jf. pristalsudviklingen.