Her har du gode spareråd:

Læs på denne side om:

Vandspild

En utæt WC cisterne

Vandhanen, der drypper

Morgenbadet

Vaske- og opvaskemaskiner

En tår koldt vand

Når du skræller kartofler og rengør grøntsager

Bilvask

Blomstervanding

Vandspild
fra utætte installationer og jordledninger kan i løbet af meget kort tid udvikle sig til en ubehagelig stor regning. Alle forbrugere bør derfor i egen interesse kontrollere deres vandforbrug én gang om ugen for at undgå, at vandregningen pludselig løber op i en mindre formue. Man skal være opmærksom på, at det er grundejeren, der hæfter for alt vandforbrug indenfor ejendommens skel - herunder også evt. vandspild fra en utæt jordledning. Og er forbruget først registreret på måleren, er Vandværket nødt til at opkræve ejeren for det samlede vandforbrug, herunder moms og såkaldte grønne afgifter til stat mv. samt en spildevandsafgift til kommunen.

En utæt WC-cisterne
kan meget nemt lægge 4-5.000 kr. ekstra til din årsregning. Cisternen kan nemlig sende 1.500 liter vand ned i kloakken i døgnet. Det er lige så meget, som én person bruger på en hel uge. Og de 1.500 liter er jo rent drikkevand, som du skal betale for. Derfor anbefaler vi, at din autoriserede VVS-installatør ordner WC-cisternen. Det kan gøres for nogle få hundrede kroner - så alene her er der mange penge at hente. Du kan kontrollere dit toilet således: Er der uro på vandoverfladen, syder det i røret, bliver dit toilet rustent og tilkalket - så er der tale om vandspild. Affald er skidt for toilettet! Det danske toilet er utroligt brugervenligt, men kloakkerne og renseanlæggenes pumper fungerer nu engang bedst uden vatpinde, kondomer eller bind med vinger af pvc. Du skal heller ikke skylle farlige stoffer ud i toilettet (eller håndvasken). Det gælder f.eks. rester af maling, terpentin, benzin, acetone og fortyndervæske.

 
Vandhanen, der drypper
Ligesom WC-cisternen er den utætte vandhane en dyr affære. Hvis du har en hane med en slidt pakning, er det ikke usandsynligt, at den hvert døgn poster 50 liter rent vand lige ned i afløbet til ingen verdens nytte. Det kan derfor anbefales at udskifte pakningerne jævnligt - inden vandhanen begynder at dryppe for alvor.

Morgenbadet
Det er én af de helt store vandslugere. Du bør tage brusebad i stedet for karbad, idet den friske bruser kun bruger ca. 30-35 liter vand, hvor karret nemt taget 100-200 liter. Badekarret er også dyrere, fordi vandet ofte skal være varmere. Det er en god ide at lukke for vandet under indsæbningen, og husk også at lukke for vandhanen, når du børster tænder. Hos din VVS-installatør kan du købe forskellige former for "vandbegrænsere", som du selv kan montere, og som mindsker vandgennemstrømningen.

Vaske- og opvaskemaskinen
Fyld maskinerne helt op, inden du sætter dem i gang. De bruger nemlig lige meget vand, uanset om de er halvtomme eller helt fyldte. Vi bruger ca. 40 liter til opvask og ca. 25 liter til tøjvask pr. person hver dag - her er penge at spare på vandregningen såvel som elregningen. Når du skal anskaffe ny vaske- eller opvaskemaskine anbefaler vi, at du undersøger, hvor meget vand maskinen bruger. I dag fås maskiner, der kan vaske rent med meget lidt vand. Klik her, hvis du vil bestille brochurer om vaske- og/eller opvaskemaskiner.

En tår koldt vand
Hav altid en kande koldt vand i køleskabet. Så behøver du ikke lade vandet løbe, hver gang et familiemedlem har lyst til et glas koldt vand. Men drik i øvrigt gerne så meget vand, du har lyst til, for det er sundt! Det gode postevand koster kun en tusindedel af, hvad du skal betale for kildevand i supermarkedet.

Når du skræller kartofler og rengør grøntsager
så kom vand i en balje eller direkte i vasken. Det er langt mere økonomisk end at skrælle dem under rindende vand. Undlad i øvrigt rindende vand til opvask, optøning af frosne varer og afkøling af øl og vand. Husk, at du også til køkkenvasken kan få effektive vand begrænsere.

Bilvask
Brug spand og børste i stedet for vandslangen. Med slangen kommer du let til at bruge 200 liter vand. Med spand og børste bliver bilen ren med kun 10 liter.

Blomstervanding
Brug en vandkande i stedet for haveslangen. Blomsterne bør kun vandes om aftenen, når solen er gået ned – ellers fordamper det meste af vandet. Det er altid en god ide at undersøge, om der er skjulte utætheder i VVS-installationerne, f.eks. i ledningen til huset. Kontrollér også, om viseren eller tællerhjulet på din vandmåler står absolut stille, når der ikke tappes vand - hvis ikke, kan der være tale om utætheder i den interne installation.