Regulativ

Alle vandforsyninger, der leverer vand til mere end 10 husstande, skal udarbejde et regulativ.
 
Et regulativ fastlægger en række praktiske forhold og forpligtelser mellem vandforsyningen og forbrugerne, bl.a. retten til forsyning med vand og måling af vandforbruget.
 
Hornslet Vandværk er underlagt "Fællesregulativ for vandværker i Syddjurs Kommune".
 
Regulativet kan hentes nedenfor.