Priser

De priser, som vandværket tager for vand og for tilsutning til vandforsyningen, er fastsat i takstbladet, som vedtages på Generalforsamlingen og godkendes af Syddjurs Kommune.

Vandværkets pris for vand udgør kun en mindre del af det, som forbrugeren betaler for brug af vand.

Afgifter til Staten og afgifter til Syddjurs Spildevand er tilsammen ca. 10 gange større end Vandværkets pris.

Det kan derfor betale sig at spare vand. Vil du se spareråd, så klik her.