Intern overvågning

Hornslet Vandværk skal ifølge Vandsektorloven gennemføre intern overvågning, som skal sikre, at vandværket ved indgåelse af aftaler kun varetager egne økonomiske interesser. Hvert år skal aflægges beretning for, hvordan den interne overvågning er udført.

Årsberetningen for 2013 kan ses ved at klikke nedenfor: