Vandkvalitet

Kravene til drikkevandets kvalitet er fastsat i Drikkevandsbekendtgørelsen.

Bekendtgørelsen fastsætter også omfanget vandprøver og af analyserne.

Hornslet Vandværk benytter et professionelt analyselaboratorium til at udtage vandprøverne på vandværket og til at analysere dem.

Analyserne viser, at vandkvaliteten er god.

Drikkevandets hårdhed ("kalkindhold") har betydning for husholdningen.

Vandet i Hornslet pumpes op fra kalklag 30 m under jordoverfladen.

På trods heraf er det kun "middel-hårdt" (med en hårdhedsgrad på mellem 12 og 13).

Du kan få flere oplysninger om vandkvalitet ved at klikke på punkterne i undermenuen foroven.