Nyheder og meddelelser

Folketinget har vedtaget ny klageregel for forbrugerne. Se mere her.
 
Vandværket har gang i følgende aktiviteter:
 
Også i 2015 udskiftes gamle vandure med digitale vandure hos ca. 400 forbrugere.
 
Højdebeholderen istandsættes i efteråret 2015.
 
Ringledningen rundt om Hornslet færdiggøres i perioden aug.-nov. 2015.