Hårdhed

"Hårdheden" er et udtryk for vandets indhold af calcium og magnesium. Grundvandets indhold af calcium og magnesium skyldes primært tilførsel af disse ioner til grundvandet på grund af udvaskning af kalken i jordlagene over grundvandsmagasinet.

I områder med meget kalkfattige (sure) jorde er vandet derfor blødt.

Hårdt vand kan give en række ulemper. Eksempelvis afsættes der ved hårdt vand kalkaflejringer (kedelsten) i varmtvandsrør, vaskemaskiner m.v.

Desuden er hårdt vand mindre egnet til vask og rengøring, da vandets calcium og magnesiumioner reagerer med sæbe og andre rengøringsmidler. Det betyder, at jo højere hårdhedsgrad, jo mere sæbe eller rengøringsmiddel skal der bruges.

Hårdt vand kan blødgøres ved vandbehandling på vandværket. Dette er udbredt i andre europæiske lande, men ikke meget i Danmark. Hornslet Vandværk blødgør ikke vandet.
 
Vandets hårdhed kan give anledning til kalkbelægninger i vandrørene.  Sådanne belægninger kan forhindre afgivelse af tungmetaller fra rørene. Det hårde vand kan således - udover ovennævnte ulemper - også have en positiv, sundhedsmæssig effekt.

Vandets hårdhed
Vand betegnes som blødt eller hårdt afhængig af hårhedsgraden. Hårdt vand er mindre egnet til vask og rengøring, fordi vandets indhold af calcium og magnesium nedsætter sæbes og andre rengøringsmidlers vaskeevne. Jo lavere hårdhedsgraden er, jo mindre sæbe eller rengøringsmiddel skal der bruges. Det er således vigtigt at kende vandets hårdhedsgrad for at kunne dosere korrekt. Derfor er doseringen på for eksempel vaskepulverpakker angivet i forhold til vandets hårdhedsgrad.
 
"Doser rigtigt"

Når du vasker, skal du dosere vaskepulver efter vandets hårdhedsgrad. Derved bruger du mindst muligt vaskepulver, og det gavner vandmiljøet.

Opvaskemaskinen
Du har også brug for at kende vandets hårdhedsgrad, hvis du får en ny opvaskemaskine. Den nye maskine skal indstilles efter vandets hårdhed, så mængden af salt og afspændingsmiddel doseres korrekt.

Skala over vandets hårdhed

Meget blødt

0 -  4 dH

Blødt

4 -  8 dH

Middelhårdt

8 - 12 dH

Temmelig hårdt

12 - 18 dH

Hårdt

18 - 30 dH

Meget hårdt

 > 30 dH

Vandets hårdhed fra andre vandværker

 

Mejlby

11 dH

Studstrup Strand

12 dH

Løgten

13 dH

Skødstrup

13 dH

Todbjerg

13 dH

Hårup

13 dH

Gl.Hjortshøj

16 dH

Hesselballe

17 dH

Egåbro,Sølystskolen

18 dH

Skæring strand

23 dH

Segalt

24 dH

Hornslet Vandværk

12 dH